GansuIntroduction:Gansu Province, referred to as Gan or Yi, is one of the provincial administrative units in China, located in the upper reaches of the Yellow River, and the provincial capital is Lanzhou. Gansu is the first word of Ganzhou (now Zhangye) and Suzhou (now Jiuquan). Because Xixia once set up Gansu Military Division, the Yuan Dynasty set up Gansu Province, referred to as Gansu; In the west of (Liupan Mountain), the Tang Dynasty once set up the right road here, so it is also referred to as Long. Gansu is located at 32°31′~42°57′ north latitude and 92°13′~108°46′ east longitude. It controls the upper reaches of the Yellow River and communicates with the Loess Plateau, the Qinghai-Tibet Plateau, the Inner Mongolia Plateau, the east to Shaanxi, and the south to Bayu and Qinghai. Xi Da Xinjiang, Beibei Inner Mongolia, Ningxia; northwest Mongolia, radiation Central Asia. There are more than 1,600 kilometers of east and west in Gansu Province, with an area of 453,700 square kilometers. GansuSubordinate city: lanzhoushi, jiayuguanshi, jinchangshi, baiyinshi, tianshuishi, wuweishi, zhangyeshi, pingliangshi, jiuquanshi, qingyangshi, dingxishi, longnanshi, linxiahuizuzizhizhou, gannancangzuzizhizhou, .